Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kort historik

Södra Kalmar – Blekinge distrikt bildades 1960. Då fanns 15 föreningar anslutna till distriktet.

1985  delades Södra Kalmars och Blekinge distrikt och bildade var sitt distrikt. Då var 24 föreningar anslutna i Södra Kalmar och 12 i Blekinge.