Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Arrangörsstöd

Inriktning

Offentliga kulturarrangemang med professionella aktörer inom alla konstområden
och genrer.

Prioriterat

Arrangörer som står utanför de etablerade arrangörsnätverken, t.ex. unga arrangörer, invandrarföreningar, föreningar och sammanslutningar som inte i
huvudsak ägnar sig åt kulturaktiviteter, eller genreinriktade arrangörer som vill bredda sitt arrangörskap.

Ladda ner de fullständiga reglerna:

Regler för arrangörstöd