har 53 bygdegårdsföreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Distriktsstyrelsen arbetar med samordning och utbildning för de personer som är verksamma i de lokala föreningarna. Vidare arbetar vi med att vara närvarande genom kontinuerlig kontakt.

Distriktet hjälper också till med att förmedla olika kulturaktiviteter såsom teater, sång, musik, film, konst och utställningar.

En annan viktig funktion är rådgivning kring byggfrågor till de föreningar som planerar renovering och upprustning. På senare tid har även frågan om beredskap och bygdegårdens roll i civilförsvaret blivit mer aktuell.

Distriktets uppgift

(ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna
Distriktets ledning

Distriktet leds av en styrelse som arbetar ideellt.  Ni hittar oss under rubriken ”Kontakta oss”