Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om föreningen

I Runemo bildades under Runemo AIK:s organisation ett byalag år 1998. Ett av syftena var att sammanställa en utvecklingsplan för Runemo, samt att den nybildade föreningen ”Flottarleden Runemo-Söräng strömmar” ville ha en part i Runemo som kunde vara med i skapandet av den populära vandringsleden utefter Voxnans strand.

Byalaget startade en studie cirkel  som behandlade Runemos Historia och den var också en av de drivande att få fram en skrift till den stora jubileumsfesten som skulle äga rum i Runemo sommaren 1999, när Runemo AIK och NEFAB fyllde 50 år, samt att järnvägen och Runemo Ångsåg startade hundra år tidigare. Cirkeln pågår fortfarande på Byagården varannan söndag eftermiddag under vår och hösttermin, där både nya och gamla minnen från Runemo dryftas under trevlig caféform.

Efter ett antal påtryckningar från IOGT om att bygden skulle överta IOGT-huset i Runemo bildades således Bygdeföreningen Runemo Framtid den 4 nov. 2002, vid ett möte som IOGT:s fastighetsorganisation anordnade i och med att de bjöd in runemoborna till detta. Endast fem personer från byn deltog under kvällen, men vi beslöt att försöka bilda en bygdeförening och en interimstyrelse valdes (Roland Apelgren, Anders Larsson och Erik Bäckman). Dessa fick i uppdrag att förbereda föreningen och att kalla till ett årsmöte under 2003, samt att undersöka om det fanns ett intresse i byn att ha en egen samlingslokal och en bygdeförening. Vi fick under interimtiden och fram till den 1/7 2003, använda oss av huset hur mycket vi ville för att undersöka behovet. Intresset, och medlemstillströmningen var över förväntan. Vid det första ordinarie årsmötet i februari 2003, valdes en ordinarie styrelse bestående av de tre tidigare nämnda samt: Bertil Schönning, Lisa Sturesson, Astrid Murstorp, och Åke Larsson. Vid ett senare medlemsmöte bestämdes att föreningen skulle anta IOGT:s erbjudande om att överta huset, vilket skedde då den 1 juli 2003. Efter detta har vi fått igång en väldig aktivitet och rustat delar av huset, såsom, ett kontor med bredband m.m. ett nytt modernt kök installerades 2005. Stora salen har fått en uppfräschning under åren och blev klart 2016. Rustning och utveckling av byggnaden görs löpande och blir mer och mer fulländad för att vara en modern, attraktiv mötesplats för bygdens invånare och möta 2000-talets teknik i klassisk miljö.