Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Vår Historia

Bygdeföreningen Runemo Framtid, som äger och driver Byagården Runemo, bildades den 4 november 2002, efter att IOGT Logen Runemo Framtid 2980 erbjöd bygden att ta över deras samlingslokal eftersom deras medlemsantal blivit för få, samt att åldern började att ta ut sin rätt på medlemmarna. Men vi börjar ett antal år tidigare. Redan 1899 bildades en nykterhetsloge i Runemo som hade sina mötessammankomster i bland annat i Bångagården. Efter några år anskaffade man marken, av en bonde, där Byagården står idag. Eftersom myndigheterna på denna tid hade en lag att organisationer inte fick äga byggnader var man tvungna att bilda byggnadsföreningar. I Runemo bildades Byggnadsföreningen Runemo-Logen UPA. Den föreningen anskaffade en byggnad som man flyttade ned till den nuvarande tomten. Den 16 oktober 1904 invigdes föreningen samlingslokal, detta datum är säkerställt i och med att vi fann ett vykort från Logen i Långhed där man gratulerade till invigningen den dagen. (Nuvarande Café och kök).Godtemplarhuset På 1920-talet hade man växt ur lokalen, varför man fick tag i mer mark i anslutning till den befintliga. Efter lite olika förslag, bland annat från den store byggherren i Alfta på den tiden, John Holm byggdes huset ut och den fick ”Stora salen” som blev färdig ca 1928. Ol-Ols Erik Jonsson (född 1920 och avliden 2006) berättade att han minns när medlemmarna var och snickrade kvällar och helger när han var liten. Då skall man komma ihåg att man arbetade 6 dagar i veckan och längre arbetsdagar än man har idag. Material ställde välvilliga bönder, samt sågen upp med. De flesta arbetade på sågen eller också hade man jordbruk. Men dessa engagerade människor åstadkom denna fantastiska byggnad under knäpphändiga ekonomiska förhållanden på sin fritid, som ej heller var i den omfattning vi har idag. Sedan följde en väldigt aktiv period i Byagården, med teater, bio, dans, revyer med mera. Ibland med tillresta artister och ibland med egna talanger. En känd trollkarl ”Mr Siwer” eller Pliss-Olle som han kallades till vardags var ett stående inslag när det skulle trollas. Under 1960-talet började aktiviteterna att avta av någon anledning. Det kan vara att människor skaffade bil, och kunde åka längre bort för att delta i aktiviteter, TV:n hade kommit in i hemmen som också utgjorde ett hot mot de lokala ”live” arrangemangen. Under en tid på 1980-90 talet var det mest auktioner i byggnaden. Nutid: Bygdeföreningen bildades i och med att vi fick överta fastigheten. En interimstyrelse bildades den 4 nov. 2002, vid ett möte som IOGT:s fastighetsorganisation anordnade i och med att de bjöd in runemoborna till detta. Endast fem personer från byn deltog under kvällen, men vi beslöt att försöka bilda en bygdeförening och en interimstyrelse valdes (Roland Apelgren, Anders Larsson och Erik Bäckman). Dessa fick i uppdrag att förbereda föreningen och att kalla till ett årsmöte under 2003, samt att undersöka om det fanns ett intresse i byn att ha en egen samlingslokal och en bygdeförening. Vi fick under interimtiden och fram till den 1/7 2003, använda oss av huset hur mycket vi ville för att undersöka behovet. Intresset, och medlemstillströmningen var över förväntan. Vid det första ordinarie årsmötet i februari 2003, valdes en ordinarie styrelse bestående av de tre tidigare nämnda samt: Bertil Schönning, Lisa Sturesson, Astrid Murstorp, och Åke Olsson. Vid ett senare medlemsmöte bestämdes att föreningen skulle anta IOGT:s erbjudande om att överta huset, vilket skedde då den 1 juli 2003. Efter detta har vi fått igång en väldig aktivitet och rustat delar av huset, såsom, ett kontor med bredband m.m. ett nytt modernt kök installerades 2005. Stora salen har fått en uppfräschning under åren och blev klart 2016. Rustning och utveckling av byggnaden görs löpande och blir mer och mer fulländad för att vara en modern, attraktiv mötesplats för bygdens invånare och möta 2000-talets teknik i klassisk miljö.