Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Nyheter
  • Hög tid att börja fundera på 2023 års ansökan om investerings- och tillgänglighetsstöd

Hög tid att börja fundera på 2023 års ansökan om investerings- och tillgänglighetsstöd

Hög tid att börja fundera på 2023 års ansökan om investerings- och tillgänglighetsstöd.

17 föreningar i 14 distrikt har i år – 31 maj – beviljats investeringsstöd från Boverket. Ingen förening från vårt distrikt har beviljats stöd, men heller ingen har fått avslag, vilket innebär att en komplett ansökan kan dammas av och skickas in på nytt i år igen, till Boverket.

Ulph Lundgren – 070 440 38 96  ulph.lundgren@bygdegardarna.se  –  vill gärna delta i våra ansökningar och ni kan kontakta honom redan nu för att diskutera och få praktisk hjälp med utformningar av en ansökan, som måste vara klar för att kunna skickas in till Boverket senast 1 dec. Boverket kungör sina beslut senast 31 maj 2024. Boverket tillåter inte att man påbörjar arbeten innan beslut erhållits.

Båda ansökningarna görs digitalt, men det finns ansökningsmallar, som man kan få hjälp med av Ulph eller någon av oss.

Behöver ni hjälp och stöd på hemmaplan, med ’bollplank’, besiktning, kalkyler, ritningar, bygglov och energifrågor kan ni även ta kontakt med mig. Leif Göransson står också till förfogande.

Investeringsstöd kan man söka för: köp, investeringar, nybyggnad och ombyggnad. Egen insats 20%, Kommunen 30% och Boverket 50%. Så fort ni börjar fundera på en sådan ansökan är det viktigt att tidigt få kommunen med på banan, eftersom deras medverkan är villkorad.

Tillgänglighetsstöd kan man söka samtidigt som man söker investeringsstöd, men också separat. Det är maximerat till 300 000 kr, men kräver inte kommunens medverkan.

Till arsenalen av argument för att sköta och utveckla våra fastigheter, har en ganska ny regel tillkommit: avsaknad av närhet till kommunal och kommersiell service.

Till hösten kommer Ulph att erbjuda digitala ansökningsutbildningar vid tre tillfällen.

Örebro läns distriktens fastighetsansvariga
Björn Pettersson 070 204 55 84   byggherren@telia.com
Leif Göransson 070 683 20 01 sol.teknik.leif@swipnet.se