Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Distriktsstämma

Välkommen till Distriktets årsstämma
Plats: Nyckelby bygdegård
Tid: 11:00 – 16:00 Kaffe och macka från kl.10:30 -11:00
Program:
kl. 11:00 – 13:00

Diskussions tema ”Våga ta betalt”
Vi diskuterar värdet av att ta betalt, ger tips och inspirerar varandra.

kl.13:00 – 14:00 Lunch

kl. 14:00 – 16:00 Stämmoförhandlingar