Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historia

Bygdegården var ursprungligen skola (Norra skolan).
Skolan startades troligen 1887.

Vid skolans start gick 18 barn i skolan.
Som flest gick 47 elever i skolan (1910).
18/7 1947 beslutades att skolan skulle läggas ner.
De 7 kvarvarande eleverna fick då skjutsas till Valla.

Den första bygdegårdsföreningen disponerade Norra skolan genom arrende.
I bygdegården bedrevs studiecirklar och ungdomsverksamhet.
Kommunen erbjöd föreningen att överta Norra skolan men erbjudandet avböjdes vid ett föreningsmöte 17/11 1984.
Frågan återremitterades till kommunen.
En ny förening, Norrotens bygdeförening, bildades och ett gåvobrev upprättades 24/6 1985.
Efter övertagandet har bygdegården genomgått omfattande renoveringar.

Idag ordnar Norrotens bygdeförening egna fester och sammankomster samt hyr ut bygdegården för privata fester, föreningsmöten och studiecirklar.