Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ordningsregler

Nyckel hämtas tidigast dagen innan hyrestillfället samt skall återlämnas senast efterföljande dag.

Tänk på att bygdegården kan vara uthyrd dagen före respektive efter den dag
du hyr den.

Larm:

Personlig instruktion.

Ordningsregler allmänt:

– Rökning är förbjuden i bygdegården.
– Samtliga golv skall sopas, dammsugas och våttorkas. Städskåp finns vid entrén och trapphus.
– Eldning får ske i eldstäderna, ved finns i vedboden. Glöm ej att vedkorgen skall vara
påfylld när du lämnar lokalen.
– Släck alltid ljuset efter dig.
– Stäng fönster och lås dörrarna efter dig.
– Använd gärna porslin, men diska och torka samt plocka in efter dig.
– Tar papper, diskmedel, tvål mm slut, tala om det när du lämnar tillbaka nyckeln samt ev fel och synpunkter.
– Samtliga sopor skall tas med från bygdegården.
– Fast monterad utrustning får ej tas bort samt det är förbjudet att spika och liknande i
bygdegården.

Värme:
– Alla element regleras separat, utom i stora samlingslokalen där en termostat finns bredvid
köksdörren, dock stängs varje element av och på separat. När du lämnar lokalen skall
samtliga element i stora samlingslokalen vara avstängda. Stänger du ej av varje element
separat står värmen på det gradantal termostaten står på.
– När du lämnar lokalen skall följande element vara nerskruvade på ca 5 grader. Ett element
i köket – två i lilla lokalen – samt ett på toaletten.
– Se till att samtliga dörrar är stängda utom dörren mellan köket och lilla samlingslokalen.
– All värme skall vara avstängd i stora lokalen och kapprummet.

Vatten:
– Under diskbänken finns varmvattenberedaren (märkt VV), den sätts på i skåpet till vänster
om densamma.
– Vattenpumpen sätter du på under diskbänken (märkt vattenpump).
– När du lämnar bygdegården skall vattenpumpen och varmvattenberedaren vara avstängda och skåpluckorna skall lämnas öppna (för värmecirkulation)

Kyl och frys:
– Kyl och frys skall vara avstängda när du lämnar tillbaka nyckeln. Lämna inget kvar i kylen
eller frysen.

Särskilda krav:
– Uthyrning sker endast till personer över 25 år.
– Den person som skriver under hyresavtalet skall vara närvarande vid hyrestillfället.

Vid frågor kontakta:
Ingvar Gustavsson
070-562 04 44
gusten.gustavsson@telia.com