Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse 2024

Norrby bygdegårdsförenings styrelse 2024

TF Ordförande

Gilbert Rova
070 295 65 92

Sekreterare

Sten-Ove Angmo
070 280 1054
Sten-Ove@farbo-fast.se

Kassör

Maria Tängerstad

Ledamot

Lena Larsson
070 239 79 63
lena_b_larsson@hotmail.com

Ledamot

Mattias Södereng
070 724 88 54
mattias.sodereng@sj.se

Ledamot

Tommy Svensson
070 356 73 73

Ersättare

Peter Jonsson
070 226 15 70
peter_sala@hotmail.com

Ersättare

Petter Bolander
070 615 18 21
pbolander@hotmail.com

Valberedning

Bengt Vilén
070 683 95 81, 0224 45 31 28
Bengt.g.vilen@outlook.com

Leif Eriksson
070 263 24 82
vastargarden@hotmail.com