Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Bygdens samlingsplats

Tack vare driftiga personer med framtidsvision, föreningsengagemang och förmåga till kraftfull handling, finns Norra Ugglarps Bygdegård. År 1947, i februari, bildades formellt Dalbyortens Bygdegårdsförening u.p.a. (utan personligt ansvar), som samma år köpte Norra Ugglarps restaurang och omedelbart satte igång med omfattande renoveringar.

Restaurangen hade stängts i början av 1947. Underhållet var kraftigt eftersatt.

Drygt 70 år senare (2018) har bygdegården på nytt genomgått en totalrenovering, allt på frivillig väg. I toppskick välkomnas nu alla till bygdegården.

Bygdegårdsföreningens förste ordförande var Inge Nilsson, Vombs Södergård, Veberöd. En drivande person som engagerade och fick med sig likasinnande, så föreningen kunde köpa Norra Ugglarp, där SLU-föreningen som bildats 1929 sedan dess hållit sina möten och stora sommarfester tillsammans med Bondeförbundet.

När bygdegården nu genomgått sin stora renovering, så är det Inge Nilssons son Ingemar Ingesson, Veberöd som är ordförande och drivande i arbetet. Här kan man tala om att drivkraften gått i arv. På frivillig väg har arbetet utförts. Företag har sponsrat, ekonomiska bidrag har lämnats till kostnaderna för material. Moderna fest- och konferenslokaler har skapats för såväl stora som små sammankomster.

Gamla anor

Norra Ugglarp är en festplats med gamla anor. Ligger vid sidan om Björnstorp utmed järnvägen Malmö – Simrishamn. Under festplatsens glansdagar så gjorde tåget ett extra uppehåll så alla danssugna direkt kunde gå på trappan från järnvägen upp till dansbanorna. Det var under sommarmånaderna och det var utedansbanor. Inne i restaurangen åt och drack man. Ingen dans där!

Där ute dansades på 5-öres- eller 10-öresbanor. 1927 hade 5-öresbanan rivits och 1955 revs den andra. Därefter har det varit dans inne i bygdegården.

Det var 1894 som dansbanan Norra Ugglarps Tivoli anlades av familjen Åkesson, ägare till intilliggande jordbruksfastigheten Gamlegård. Tivolit i den vackra skogsdungen blev snabbt populärt. Det fanns mycket folk på landsbygden. I närheten ligger stora gårdar och Björnstorps gods.

Ernst Julius Dahn från Sjöbo arrenderade Ugglarp 1914-1921 och arrangerade inte bara dans utan annat söndagsnöje av olika slag. Bland annat kapplöpningar.

Nya tider

1929 bildades Dalbyortens SLU-avdelning och den naturliga samlingsplatsen blev Norra Ugglarp. Här arrangerades danser och sommarfester vid pingst- och midsommar. Ofta över 4000 besökare!

Under 40-talet drevs Norra Ugglarp av källarmästarparet Lars och Clara Åkesson, men ekonomiskt gick det inte så bra för dem. Eftersatt underhåll och hot om att restaurangen skulle stängas ledde till att Norra Ugglarp blev till salu.

Det var då oroliga SLU:are skred till verket. De var rädda att deras samlingsplats skulle säljas till någon som inte gav dem tillträde framöver.

Det var den 23 januari 1946, som Inge Nilsson tog initiativet till mötet på Dalby Gästgivaregård där interimsstyrelse tillsattes och riktlinjer för bildadet av en bygdegårdsförening drogs upp.

I februari 1947 bildades formellt Dalbyortens Bygdegårdsförening u.p.a.

Diskussionerna med Lars Åkesson om köp blev långa och krångliga. Han begärde 130 000 kronor för Norra Ugglarp, byggnader och mark (ca 5 tunnland). Bygdegårdsföreningen erbjöd 70 000 kr (1,5 miljoner i 2019 års penningvärde). Detta bud under förutsättning att föreningens beslut om andelsteckningar överträffade minst 40 000 kr. Resultatet blev vid utsatt tid, 15 mars 1947, närmare 60 000 kr.

För restaurangens inventarier begärde Åkesson 14 000 kr. Föreningen erbjöd efter många diskussioner 12 000 kr. Åkesson tackade nej.

Vid den efterföljande auktion som anordnades där restaurangens alla inventarier såldes, köpte föreningen de inventarier man behövde för drygt 500 kr!

Bygga själv

Under förhandlingstiden undersökte föreningen möjlighet att köpa Hällestad Tivoli. Inte aktuellt. Därefter tomtköp av Ragnar Persson, Krutladan, Vasaholm för att bygga en ny bygdegård. Tomtkostnaden skulle uppgå till 7 000 kr och nybyggnationen till ca 125 000 kr.

Samtidigt undersöktes vad de mest angelägna reperationerna av Norra Ugglarp skulle kosta, så restaurangen kunde öppna igen. Det landade på ca 20 000 kr.

Till slut gick Lars Åkesson med på att föreningen fick köpa Norra Ugglarp för 70 000 kronor. Köpet genomfördes i mars 1947. Handpenningen utgjordes av 25 000 kr. Dessa pengar anskaffades genom ett privat lån på ett år i Dalby sparbank av kassören Hugo Pålsson, Lindegård, Bonderup med samtliga styrelseledamöter som borgenärer. Föreningen tillträdde fastigheten i april 1947.

Bygdegården invigdes, efter att mest nödvändiga reperationer utförts, vid en högtidssammankomst onsdagen den 26 november 1947. Invigningsfesten fick flyttas från lördagen den 29 november till onsdagen den 26, då det på grund av ransonering av drivmedel var förbud för privat biltrafik under lördagar och söndagar.

Omfattande arbete

Ett omfattande renoveringsarbete startades omedelbart. Det var ont om pengar. Vid ett tillfälle togs ett lån på 40 000 kronor till upprustningen, med styrelsens ledamöter som borgenärer.

För att skaffa nödvändiga pengar blickade den driftiga styrelsen framåt och började arrangera Björnstorpsutställningar. Stora lantbruksutställningar med djur och maskiner, men också med hem- och hushåll. Första gångerna anordnades utställningarna vid Södra Ugglarps gård. De senare vid Björnstorps slott.

Det blev succé från första stund. Det kom besökare i flera tiotusental. Vägarna korkade igen. Besökarna trivdes. Det här var något nytt för allmänheten och pengar rann in i bygdegårdsföreningens kassa.

Det anordnades sex Björnstorpsutställningar, den första 1948 och den senaste 1967. Bygdegårdsföreningens ordförande Inge Nilsson var utställningskommissarie för de fyra första och Bo Nilsson Hemmestorps Södergård för de två senaste.

För pengarna kunde Norra Ugglarp byggas om och till. Det blev ny restaurang och festlokal, nytt kök och källarmästarbostad mm.

Utedanserna på Ugglarp upphörde i mitten av 1950-talet och danserna flyttade inomhus. Bygdegårdsföreningen hade tanken, att på platsen där dansbanorna legat uppföra ett ”Föreningarnas hus”. Ritningar togs fram över en byggnad med föreningslokaler för olika verksamheter. Av detta blev inget, men ritningarna är bevarade, så det finns ännu möjligheter….

Källarmästarna

Norra Ugglarps bygdegård drevs också som restaurang med källarmästare, spriträttigheter o s v.

Till bygdegårdar beviljades på den tiden statliga lån, men inte till restauranger. Det här krävde att ordföranden Inge Nilsson, Vomb och styrelseledamoten Olof Jönsson, Hyllinge fick åka till Stockholm, förklara och argumentera. Vad som sades är okänt, men resan blev lyckad och restaurangverksamhet fick fortsätta i lokalerna och föreningen fick behålla sina beviljade ombyggnadslån!

Förningen arrenderade ut Norra Ugglarp 1947-1950 till Lilly Andersson Genarp.

Därefter kom krögarfamiljen Vollmer. Först Bertha med sonen Bertil Vollmer. Sedan tog sonen Torsten Vollmer över, som 1963 överlämnade till Bojan Durandh.

Bojan Durandh hade under flera år jobbat som servitris på Norra Ugglarp. Det blev en lyckad källarmästare, som utvecklade restaurangen, gjorde den välkänd och hon förstod och insåg föreningars- och landsbygdsfolkets behov och önskningar.

I slutet av 1979 lämnade Bojan Durandh över till familjen Backlund. Det blev kortvarigt och därefter kom krögaren Bodström. Restaurangverksamheten nådde tyvärr inte längre fullgod service.

Föreningen tog över

Bygdegårdsföreningen tog själv över uthyrningen av lokalerna. Vid sekelskiftet pressades ekonomin ytterligare på grund av ökande oljekostnader. Det fanns tankar på att sälja fastigheten.

Det bildades en stödförening som hjälpte till att dra in pengar, men det räckte inte. Underhållet blev eftersatt. Vid årsmötet i februari 2017 fattades avgörande beslut för framtiden. Då tillsattes en ny utökad valberedning. Det gav resultat.

Vid årsmötet i februari 2018 valdes Ingemar Ingesson, Veberöd till ordförande. Och på samma sätt som hans far Inge Nilsson gjorde 1947, drogs det igång en omfattande renovering.

Än en gång har hela bygden slutit upp kring Norra Ugglarp. Ett besök på plats ger ett klart besked om detta! Ett beundransvärt arbete har utförts.

Alla frivilliga krafter som ställt- och ställer upp, företag, sponsorer och bidragsgivare på olika sätt, är värda ett mycket stort tack.

Denna historiska artikel om Norra Ugglarp, bygger på bygdegårdsföreningens protokoll och handlingar, sammanställt i maj 2019 av Arne Jarl, Veberöd.

Första styrelsen

Dalbyortens Bygdegårdsförenings första styrelse, valda 18 mars 1947 vid första ordinarie årsmötet, som hölls på Dalby Gästgivaregård:

Ordförande Inge Nilsson, Vombs Södergård, Veberöd

Vice ordförande Olof Jönsson, Hyllinge Björnstorp

Sekreterare Hugo Andersson, Vallby 8, Kyrkheddinge

V. sekreterare Marta Nilsson, Alberta 4, Kungsmarken

Kassör Hugo Pålsson, Lindegård, Bonderup

V. kassör Hasse Jönsson, Sjöstorp, Dalby

Ledamöterna: Nils Nilsson, Lunnarp, Dalby

Nils Jönsson, Nr 4, Veberöd

N Johan Jönsson, Vasaholm, Torna Hällestad

Gulli Andersson, Dalby

Hugo Åkesson, Trullstorp, Kyrkheddinge

Harry Nilsson, Vallby 11, Kyrkheddinge

Frida Jönsson, Nr 4, Veberöd

Arvid Larsson, Nr 23, Dalby

Hans Christensson, Nr 16, Dalby

Styrelsens suppleanter:

John Nilsson, Vasaholm, Torna Hällestad

Bror Wennberg, Nr 4, Veberöd

Johan Larsson, Sjöstorp 12, Dalby

Arne Andersson, Vallby, Kyrkheddinge

Marianne Nilsson, Lunnarp Dalby

Malte Persson, Åkärr, Kyrkheddinge

Einar Olsson, Stora Råby

Nils Fredriksson, Espet, Kongsmarken

Revisorer:

Sven August Persson, Björnstorp

Emil Svensson, Trullstorp, Kyrkheddinge

Ragnar Nilsson, Gödelöv

Rev. Suppleanter:

Emil Larsson, Dalby

Axel Nilsson, Veberöd