Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Krisberedskap

När kriser uppstår i lokalsamhället öppnar bygdegården upp sina dörrar och fungerar som sambandscentral och resurs för kommunens och lokalbefolkningens behov i krisen. Efter att krisen är över är det lokala föreningslivet en viktig del i psykiska och fysiska efterarbetet som uppstår.

Hur kan bygdegårdarnas vara en resurs vid kris:

  • agera möteslokal
  • tillhandahålla mat och rum för återhämtning
  • lagerlokal för levererade insatsmateriel, sjukvårds- och skyddsmateriel
  • samordna inköp och leverans av mat
  • mobilisering av frivilliga
  • lokal kännedom som kan bidra till räddningsarbete