Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Groddplats Ljustorp

Groddplats Ljustorp

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av Ljustorpsområdet.

Genom att skapa en arena för personer som av olika anledningar lever i ett utanförskap utvecklas både individer och bygden Ljustorp.

 

Målet med projektet är:

  • Att utveckla en kreativ mötesplats i form av Björkängen.
  • Att bidra till att människor blir aktuella för arbetsmarknaden genom komptensutveckling.
  • Att ta fram ett antal lokala tjänster (d.v.s uppdrag för deltagare) att förmedla senare via det sociala företaget.
  • Att utveckla formen för, och starta ett socialt företag i slutet av projektet.

 

Projektets innehåll är:

  • Aktivitet 1: Uppstart av projektet och intag av deltagare.
  • Aktivitet 2: Kompetensutveckling för deltagare med Kasam och personlig utveckling.
  • Aktivitet 3: Kompetensutveckling inom sysslor och entreprenörskap.
  • Aktivitet 4: Start av socialt företag och avslut av projektet.

 

Projektet finansieras av Leader Mittland Plus och Europeiska Jordbruksfonden.