Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Groddplats Ljustorp

Bygdegården driver ett Leaderprojekt som heter ”Groddplats Ljustorp”.  Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av Ljustorpsområdet. Genom att skapa en arena för personer som av olika anledningar lever i ett utanförskap utvecklas både individer och bygden Ljustorp.

Målet med projektet är:
– Att utveckla en kreativ mötesplats i form av Björkängen.
– Att bidra till att människor blir aktuella för arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.
– Att ta fram ett antal lokala tjänster (d.v.s. uppdrag för deltagare) att förmedla senare via det
sociala företaget.
– Att utveckla formen för, och starta, ett socialt företag i slutet av projektet.

Projektet är finansierat av Leader Mittland Plus via Europeiska Jordbruksfonden.
Har du frågor kontakt: kansli@ljustorpbygdegard.se
Projektledare är Rut Olofsson