Kronobergs Bygdegårdsdistrikt är lika med Kronobergs län som består av 8 kommuner; Växjö, Älmhult, Ljungby, Lessebo, Tingsryd, Alvesta, Markaryd och Uppvidinge.

Kronobergs län är 9 424 km² stort och har 179 000 invånare. Många av dessa besöker någon av distriktets 37 bygdegårdar varje år.

Aktiviteter

Under ett år har vi över 3500 aktiviteter i våra bygdegårdar, som tex barn och ungdomsverksamheter, teater, musik, idrott, hantverk och utställningar, danser, filmer, kuser och utbildning, fester, offentliga sammankomster, religösa aktiviteter mm. Som synes aktiviteter för alla.

Bygdegårdar för alla typer av verksamhet

Bygdegårdarna i Kronoberg har en hög standard med många bygdegårdar som är renoverade de senaste åren. Det finns också Bygdegårdar för alla typer av aktiviteter.

Länets minsta bygdegård är Tallklinten i Odensjö med 207 kvm och länets största är Urshults Parkförening med 1461 kvm. Medelstorleken på länets Bygdegårdar är 544 kvm (medianen ligger på 470). Kronoberg är bl.a. känt för Glasriket, men också för sina vackra kultur- och naturområden.

Bygdegårdarna i länet ligger många vackert placerade på landet men flera också centralt i tätorterna. Du hittar alla bygdegårdarna under Hitta bygdegårdarna överst på sidan eller i menyn.

Vad gör distriktet?

Bygdegårdsdistriktets styrelse består av 9 ordinarie ledamöter, av dessa är 5 valda av föreningarna och 4 av våra medlemsorganisationer. Du hittar namn och adress till styrelsen under ”Kontaka oss”. Distriktsstyrelsen är en resurs för länets bygdegårdsföreningar, vi arbetar alla idéellt för att sprida kunskap om Bygdegårdarna och stödja och rådge föreningarna.

Styrelsen har inom sig olika ”ansvarsområden”
  • Miljöansvarig har kunskap om miljöcertifieringen av Bygdegårdarna
  • Byggansvarig hjälper till vid renovering och byggnation
  • Försäkringsansvarig är kunnig om vår Bygdegårdsförsäkring
  • Kulturansvarig har information om kulturutbudet i bygdegårdarna