Kronobergs Bygdegårdsdistrikt är lika med Kronobergs län som består av 8 kommuner; Växjö, Älmhult, Ljungby, Lessebo, Tingsryd, Alvesta, Markaryd och Uppvidinge.

Kronobergs län är 9 424 km² stort och har 179 000 invånare. Många av dessa besöker någon av distriktets 39 bygdegårdar varje år.

Aktiviteter

Under ett år har vi över 3500 aktiviteter i våra bygdegårdar, som tex barn och ungdomsverksamheter, teater, musik, idrott, hantverk och utställningar, danser, filmer, kuser och utbildning, fester, offentliga sammankomster, religösa aktiviteter mm. Som synes aktiviteter för alla.

Bygdegårdar för alla typer av verksamhet

Bygdegårdarna i Kronoberg har en hög standard med många bygdegårdar som är renoverade de senaste åren. Det finns också Bygdegårdar för alla typer av aktiviteter.

Länets minsta bygdegård är Tallklinten i Odensjö med 207 kvm och länets största är Urshults Parkförening med 1461 kvm. Medelstorleken på länets Bygdegårdar är 544 kvm (medianen ligger på 470). Kronoberg är bl.a. känt för Glasriket, men också för sina vackra kultur- och naturområden.

Bygdegårdarna i länet ligger många vackert placerade på landet men flera också centralt i tätorterna. Du hittar alla bygdegårdarna under Hitta bygdegårdarna överst på sidan eller i menyn.

Vad gör distriktet?

Bygdegårdsdistriktets styrelse består av 9 ordinarie ledamöter, av dessa är 5 valda av föreningarna och 4 av våra medlemsorganisationer. Du hittar namn och adress till styrelsen under ”Kontaka oss”. Distriktsstyrelsen är en resurs för länets bygdegårdsföreningar, vi arbetar alla idéellt för att sprida kunskap om Bygdegårdarna och stödja och rådge föreningarna.

Säker by

Sedan 2020 driver bygdegårdsdistriktet projektet Säker by med stöd från Leader Linné Småland och Jordbruksverket. I projektet delas hjärtstartare ut till 35 byar i kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Växjö och Älmhult. Byarna har valts ut efter hur lång tid det tar för brandkåren att komma.

Utöver hjärtstartaren, som placeras i ett värmeskåp utomhus på en bygdegård eller annan lämplig lokal för att vara tillgänglig 24/7, erbjuder projektet en kurs i hjärt- och lungräddning samt en brandskyddsutbildning.

Första brandskyddsutbildningen hölls i Hinneryds bygdegård. Katarina Lindahl håller i utbildningarna i hjärt-lungräddning.

Coronapandemin ställde till det men i slutet av 2023 är projektet fullbordat och ska slutredovisas.

Under 2023 har ett nytt projekt Säker by i östra Kronoberg startat med stöd av Sydost Leader och Jordbruksverket. 17 byar i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner ska också få hjärtstartare, HLR-utbildning och brandskyddsutbildning. Projektet ska vara klart i slutet av 2024.

Styrelsen har inom sig olika ”ansvarsområden”
  • Miljöansvarig har kunskap om hållbarhetscertifieringen av bygdegårdarna
  • Fastighetsansvarig hjälper till vid planer på renovering och byggnation
  • Försäkringsansvarig är kunnig om vår bygdegårdsförsäkring
  • Kulturansvarig har information om kulturutbudet i bygdegårdarna