Ordförande
Informationsansvarig
Landsbygdsprogramsansvarig

Solveig Carlsson ordförande för Kronobergs distrikt

Solveig Carlsson
Håringe Oskarsgård
341 93 Bolmsö
0372-910 00
070-288 44 14
solveig.carlsson@bolmso.se