Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Laholms kommun informerade danska stugägare.

Lördagen den 2 mars 2019 bjöd Laholms kommun in medlemmar i föreningen Danske Torpare
till information om bl a byggregler, sophantering och avloppsfrågor.
Ett nittiotal danska stugägare tog del av denna  nyttiga information.