Till Riksförbundet
Gå till distrikt

SÖK STÖD FÖR DIN BYGDEGÅRD!

SÖK STÖD FÖR DIN BYGDEGÅRD!
Nu har riksförbundet beviljat ytterligare drygt 3,8 miljoner kronor
till en fortsättning av ÅterstartBygdegård 2022.
Ansökningarna planeras att öppna 17 januari och löpande under 2022 tills pengarna tar slut.
Information om Återstart bygdegård oss/information och åtgärder finns här: