Styrelsen Jämtlands bygdegårdsdistrikt 2020

 

Ordförande
Maria Anstett-Andersson
maria.anstett-andersson@live.se
070-224 51 58

Vice ordförande
Eva Dahlänger
eva.dahlanger@gmail.com
070-290 14 05

Kassör
Jan Hammarlund
jans.hammarlund@telia.com
070-217 85 77

Sekreterare
Margita Gustafsson
margita@norlbygda.com
070-235 13 04

Kontaktperson för fastighet
Robin Jonsson
070-509 30 46

Ledamot
Kerstin Eriksson
k.e.mattmar@telia.com
070-247 05 95

Ledamot
Helena Wikström
linusebba@hotmail.com
070-307 01 31

Ersättare
Emma Holm och Sandra Qvist