STYRELSEN för
Jämtlands läns Bygdegårdsdistrikt 2019

Ordförande: Carina Asplund
carasp@telia.com 070-645 99 88

V.ordförande: Eva Dahlänger
eva.dahlanger@gmail.com 070-290 14 05

Kassör: Jan Hammarlund
jans.hammarlund@telia.com 070-217 85 77


Sekreterare: Margita Gustafsson
margita@norlbygda.com 070-235 13 04


Ledamot: Kerstin Eriksson
k.e.mattmar@telia.com 070-247 05 95


Ledamot: Maria Anstett-Andersson
maria.anstett-andersson@live.se 070-224 51 58


Ledamot: Helena Wikström
linusebba@hotmail.com 070-307 01 31

Byggansvarig: Robin Jonsson,
Mo,Svenstavik 070-509 30 46

Landsbygdsansvarig: Carina Asplund
carasp@telia.com 070-645 99 88