Styrelsen Jämtlands bygdegårdsdistrikt 2024

Ordförande
Maria Anstett-Rim
maria.anstett-andersson@live.se
070-224 51 58

Vice ordförande
Eva Dahlänger
eva.dahlanger@gmail.com
070-290 14 05

Kassör/Försäkringar
Jan Hammarlund
janh1237@gmail.com
070-217 85 77

Sekreterare
Margita Gustafsson
margita@norlbygda.com
070-235 13 04

Ledamot
Kerstin Eriksson
k.e.mattmar@telia.com
070-247 05 95

Ann-Charlotte Ernehed
lotta@ernehed.com
070-250 86 13

Ersättare
Emma Holm
emmaaLexandraholm@hotmail.com
070-336 93 14

Sandra Qvist
sandra.e.qvist@hotmail.com
073-844 58 05

Kontaktperson för fastighet/ritningar
Robin Jonsson
robin.41@telia.com
070-509 30 46

Landsbygdsutveckling:
Maria Anstett-Rim
maria.anstett-andersson@live.se
070-224 51 58

Distriktsstyrelsens kontaktperson i Förbundsstyrelsen för Landsbygdsprogrammet:
Benny Jansson
050121248@telia.com
070-699 60 64