Till Riksförbundet
Gå till distrikt

INBJUDAN till Distriktsstämma

Bygdegårdarna samlar Sverige! Besök www.bygdegardarna.se
Inbjudan Distriktsstämma 20 April 2024 BR Z Medlem

INBJUDAN till Distriktsstämma
Tid: lördag den 20 april 2024 kl. 10.00 – 15.00
PLATS: Tandsbyns bygdegård.

Utförligt program och årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda ombud
ca två veckor innan stämman.

Ombudsanmälan, två ombud för varje medlemsförening, sker till sekreterare Margita
Gustafsson, senast den 13 mars på mail margita@norlbygda.com eller tel 070-235 13 04

Kaffe och lunch serveras under dagen!
Vi bjuder även på kulturinslag kopplat till bygden!

Inbjudan Distriktsstämma 20 April 2024 BR Z Medlem

Ombudslista 2024
Föredragningslista BR Z Distriktsstämma 2024
Valberedningens Förslag 20240420
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Resultatrapport 2023
Resultat Budget
Balansrapport 2023

Försäkringsrapport 2024