Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bli medlem

I Huggenäs Bygdegårdsförening är alla som är boende i Huggenäs automatiskt medlemmar.

För alla som vill vara med och stödja Huggenäs Bygdegårds finns det möjlighet att betala in ett bidrag i form av ett aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet är ett mycket värdefullt bidrag till bygdegårdsföreningen och som används till att underhålla byggnaden.

Enskild: 100 kronor
Familj: 200 kronor

Aktivitetsstödet betalas in till Bankgiro: 801-4078.
Glöm inte att skriva ert namn!

Stort tack för ditt bidrag!