Styrelsen

Ordförande: Fredrik Brunsell
Mobil: 070 5423735
Mail: fredrikbrunsell@gmail.com

Kassör: Ingela Ekervall
Mobil:070 874 21 93
Mail: ingela@ekervalls.se

Ledamöter:

Per Pettersson

Marie Melander
Linnéa Krylén

Kenneth Eklund

Tony Burden

 

Valberedning:
Farida Hedin
Sanna Granbeck
Tony Burden