Bakgrundsbild

Historik

Ute på Fogdön i Strängnäs kommun ligger Helgarö Bygdegård. Huset uppfördes troligen i mitten på 1840-talet och blev då ”Åsby småskola” fram till 1928, då en ny skola uppfördes på Helgarö.

I början av 1940-talet började man på allvar diskutera möjligheten att få ”Åsby småskola” till en samlingslokal eller så kallad bygdegård.

Den 11 december 1951 beslöt Helgarö kommun att skänka huset till den nya ”bygdegårdsföreningen” som nu hade bildats.

HELGARÖ BYDGEGÅRD VAR DÄRMED ETT FAKTUM!

 

Behovet att ordna vattenfrågan började bli akut och därför djupborrades en brunn våren 1956 för en kostnad av 1 600 kronor, bekostad av en syjunta. Även en flaggstång skänktes av en medlem.

Mycket av styrelsernas tid gick till att ordna fester för att förstärka ekonomin. Ett annat sätt var att sälja andelar till Helgaröbor som ville stödja bygdegården.

Utvändig målning och köksrenovering skedde under 60-talet och vatten, avlopp, toaletter samt elvärme tillkom under 70-talet  då även en renovering av hallen genomfördes i egen regi.

Vidare renovering under 80-talet var omslipning av golv, översyn av tak, styrdon för reglering av värmen i lokalen instalerades samt ytterligare renovering av köket med anledning av ökade behov i samband med uthyrning.

 

En ny hänvisningsskylt med text ”HELGARÖ BYGDEGÅRD” bekostad av vägverket och kom upp 1987.

Under 90-talet genomfördes fortsatt upprustning och bygdegården fick ny entréhall och handikapanpassades helt.

Invändigt hade bygdegården börjat changsera och därför genomfördes en upprustning 1990. Denna bestod i målning, tapetsering, nya elradiatorer och belysning samt slipning och lackning av golvet. Kostnad cirka 40 000 kronor som Strängnäs kommun helt svarat för.

2017-2018 genomfördes en renovering där det investerades närmare en miljon kronor.

  • Projektet omfattade helt ny fasad samt tilläggsisolering.
  • Renovering av fönster.
  • Nytt kök i uthyrningsdelen såväl som i gamla lärarbostaden.
  • Renovering av skorsten med tillhörande kakelugn och vedspis.
  • Målning invändigt.
  • Inköp av modern audivisuell utrustning m.m.

 

Helgarö Bygdegård är idag, som förr, centrum för Helgarös föreningsliv. Bygdegården är & har varit flitigt utnyttjad och bland aktiviteterna kan nämnas gymnastik/träning, barnaktiviteter, bordtennis, körsång, studiecirklar och föreningssammankomster & fester.