Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Hur småskolan i Händene blev Händenegården

 

År 1963 beslöt Ardala kommun att lägga ner skolan i Händene. Året därpå fick Händene församling köpa skolbyggnaden av kommunen under förutsättning att ”skolan upplåtes som samlingslokal för bygdens folk”(citat från Ardala kommuns beslut).

 

Händeneborna ville ha en lokal lämplig för olika slag av aktiviteter. Därför anhöll man om att få göra en tillbyggnad. För att detta skulle kunna förverkligas måste församlingen låna en summa av 60 000 kr, vilket var mycket pengar på den tiden, så mycket att man måste skriva till konungen för att få lånet beviljat.

 

Händeneborna engagerade sig starkt och hjälpte till på olika sätt för att kunna få till stånd en lokal där alla kunde samlas. Det blev diskussion om den skulle kallas församlingshem eller få ett profant namn, nämligen Händenegården, som visade att det skulle vara ett ”hem” för alla.

 

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Gustafsson skrev till kyrkorådet i Händene församling bl a: Det finns ingen anledning att frångå ett sådant namn som Händenegården i all synnerhet som man därmed skapar irritation.Vi behöver nämligen inget nytt andligt hem bland våra 370 själar. Hela frågan gäller nämligen hur stor respekt man skall visa dem i vår församling, för vilka lokalfrågan icke varit fråga om byggandet av ett församlingshem utan har gällt skapandet av en profan miljö för all verksamhet i vår bygd. Kyrkorådet beslutade därefter enhälligt att lokalen skulle heta Händenegården.

 

År 1988 gick Händene församling in i ekonomisk samfällighet med Skara pastorat och församlingens byggnader blev pastoratets ansvar. För att händeneborna åter skulle kunna ta över Händenegården bildades Händene bygdegårdsförening år 2004 och efter förhandlingar med pastoratet undertecknades köpeavtalet år 2005.

 

Händenegården har åter blivit händenebornas bygdegård, där alla kan samlas för gemensam trevnad.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se