Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Välkommen!

Händene ligger 5 km från Skara mot Lidköping. Socknen har cirka 300 invånare. Händene Bygdegårdsförening bildades i februari 2004. I september 2005 skrevs köpeavtalet mellan Händene församling i Skara pastorat och Händene Bygdegårdsförening, varvid föreningen blev ägare till denna underbara byggnad, Händenegården.

Boka

Bygdegårdens lokaler består av en stor samlingssal med plats för 130 personer.

Läs mer

Är lokalen ledig?

Ledig eller inte? Ta gärna en titt på vår kalender.

Öppna kalender

Bli medlem

Vad är du bra på? Har du lust att ibland lägga in en hjälpande hand. Vi skulle uppskatta det.

Läs mer