Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Den 18 mars 1939 bildades  byggnadsföreningen ”Gärdhems bygdegård”, som det då kallades.

Det var Gärdhems sockenavdelningar av Bondeförbundet, Svenska landsbygdens ungdomsförbund och Svenska landsbygdens kvinnoförbund som samlades i Torp och beslutade bilda föreningen.

Föreningen skulle ha till uppgift att anskaffa och underhålla lokal för föreningarnas verksamhet.

När byggnadsföreningen ”Gärdhems bygdegård” bildades fanns således ingen lokal, men föreningen beslutade på första mötet att lägga anbud på Jönsbergs gamla skola för att få lokalfrågan ”ordnad på det snaraste”, som man skriver i protokollet. Skolan införskaffades och flyttades i delar till marken där bygdegården står idag.

Gärdhems bygdegård drivs och förvaltas idag som en ideell förening. Arbetet leds genom en styrelse som har till uppgift att tillhandahålla en funktionell och trevlig samlingslokal för bygdens invånare.

Lokalen hyrs ut både till privatpersoner och andra föreningar för allt ifrån fester och bröllop till motionsdans och möten. För att bygdegården ska finnas kvar och upprätthålla en bra standard är det därför viktigt att alla som nyttjar lokalen hjälps åt för att uppnå detta. Varje hyresgäst ansvarar för städning av lokalen efter sin aktivitet så att lokalen kan lämnas över i gott skick till nästa gäst. Tillsammans ser vi till att vi har en fin samlingslokal att nyttja!