Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Hur det började för Erikstads bygdegård

1934

Behovet av en samlingslokal i bygden diskuterades.
SLU tänkte hyra en ödestuga i Björnebol. På Bondeförbundets årsmöte beslutades att bilda en kommitté av yngre och äldre medlemmar för att föra frågan vidare.

I april samlades kommittén för att diskutera lokalfrågan och studerade en ritning av Örs bygdegård. Angående tomt hade det frågats på flera håll, men dels var priset för högt, eller läget mindre bra. Bästa alternativet var Löfgrens äng, kallad domarängen.

Beslöts att köpa ½ tunnland av Stina Löfgren Björnebol för 200 kronor, därav 50 kronor kontant.
Gunnar Karlsson Myckeläng utsågs att ombesörja detta.
Lars Bengtsson Äckerud utsågs att försöka få 15 personer till en borgensförbindelse.

26 november var en samling på Strömbergs Café för bildande av en byggnadsförening

 

1936

1 mars beslutades att infordra anbud genom annons i ELA.

17 april, endast två anbud hade inkommit:
Bengt Larsson Erikstad 3 275 kronor och Gustav Andersson Hällebäck 2 880 kronor.
Det beslutades att anta Anderssons anbud.

15 juni var det förhandling med Anders-Johan Andersson Äckerud som lovat låna föreningen 3 500 kronor till 3 % ränta. En brunn till dricksvatten kunde ej borras under köksgolvet som planerat.

22 oktober används bygdegården för första gången. Samtliga intressenter med fruar var inbjudna, liksom entreprenörer och arbetare. (”Saxekanna”).

 

1937

31 januari är det invigning av bygdegården. Invigningstalare var riksombudsman Holger Adolfsson, Ulvsby. Norra Älvsborgs distriktsordförande för SLU, Robert Johansson, Dockered höll ett anförande och gratulerade Erikstad till den nya lokalen.

22 augusti anordnades en sommarfest med underhållning av Öxnereds musikkapell och Brålanda sångkör. Ca 300 personer kom.

27 november ordnades en filmvisning ”Havets melodi” 125 besökare.

 

1944

8 november utsågs Lars Bengtsson att teckna kontrakt med Trollhätte kraftverk.

 

1950

Plattor sattes upp på väggar, tak och spegeldörrar, samt invändig målning. Snickeriet utfördes av Bengt Larson och målningen av Konrad Bö, Erikstad.

 

1993

Handikappanpassning med installation av högtalaranläggning, hörslinga och handikapptoalett delvis finansierat med bidrag för handikappanpassning från Boverket
Renovering av damtoalett och kapprum. Nya ytterdörrar monterades. Ny spis och diskmaskin inköptes. Anslutning till Grinstadvatten. Många timmar av ideellt arbete.

 

2001-2002

Tillbyggnad av helt ny serveringsdel och en utökad köksdel med ny köksingång , pannrum och större förrådsrum.

Ny takbeklädnad på hela huset, ny brädfordring, nya fönster och utvändig målning. Invändig målning och tapetsering, nya möbler i serveringen och nya gardiner.
Installering av jordvärme och nytt vattenburet värmesystem i hela bygdegården som ersättning för den direktverkande el som funnits tidigare.

En stor invigningsfest hölls i januari 2002. En totalrenovering som blev möjlig tack vare generösa bidrag. Dels generöst ekonomiskt bidrag av Helge Ingebrand Skälebol, många i bygden bidrog med material och massor av ideella arbetstimmar.

 

2007

Uppfräschning av köket som kaklades, en ny köksmatta som lades in och en storhushållsdiskmaskin som installerades.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se