Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Nyheter

Välkommen!

Erikstad bygdegård är öppen för alla med demokratisk värdegrund. Demokrati kräver mötesplatser och där har bygdegårdarna en viktig funktion i det svenska samhället. Vi står för alla människors lika värde och ett öppet samhälle. Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Erikstads Bygdegård