Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Lär känna din bygd

Lär känna din bygd

“Då och Nu inom Västeråker – Dalby sockengrindar 2014” är ett absolut måste-ha för boende och uppväxta i vår bygd. Beställ här.

Det är varje generations uppgift att berätta sin historia. Boken “Då och Nu inom Västeråker – Dalby sockengrindar 2014” berättar på drygt 300 sidor om bygdens verksamheter, människor, gemensamma aktiviteter, historia, platser och händelser.

Bakom boken står engagerade studiedeltagare som under 2013-2014 arbetade med syftet att lära känna sin bygd. Studiecirklarna genomfördes i samarbete med Vuxenskolan med målet att dels uppdatera hembygdsboken från 80-talet, och dels genomföra föreläsningsserier i ämnet.

Den första upplagan av ”Inom Västeråker – Dalby sockengrindar” skrevs av den generation som växte upp i bygden under första halvan av förra seklet. Här kan du läsa en digital version av den skriften.

inomvasterakerdalbysockengrindar_version1991

Efterföljaren, “Då och Nu inom Västeråker – Dalby sockengrindar 2014” redovisar vår bygd under 1900-talet och boken har, i jämförelse med tidigare utgåva, kompletterats med många bilder för att levandegöra de berättelser som studiecirkeldeltagarna så tacksamt delat med sig av.

Dela med dig

Här på webben finns även material som rymdes i boken. Vi tar tacksamt emot bidrag som skickas till redaktören på adress bj@referent.se.

Förhoppningen är att vi skall kunna aktivera projektet med webbplatsen, e-post och studiecirklar och bygga vidare på dokumentation av bygdens historia och framtid med denna webbplats som alternativ och komplement till bokformen.

 

Så här beställer du

Kontakta Bengt Jansson. Ange postadress och antal böcker (350 kronor/bok).
69 kronor tillkommer för porto och emballage om du bor utanför Dalby-Västeråker. Avhämtning kan göras på plats och tid vi överenskommer.