Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Ulf Johansson  070-571 41 45

Sekreterare: Lena Ek

Kassör: Tommy Karlsson

Övriga ledmöter: Pia Tillman, Carina Eliardsson, Jan Pettersson, Gunilla Törnqvist, Elisabeth Eriksson, Helena Gräns, Åsa Schönqvist, Göran Schönqvist,

Supplenater: Paulina  Walter, Mikael Björkin.

Kontakt med styrelsen, mail: brogarden.bygdegard@gmail.com