Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Priser

Hela lokalen inkl. köket 

(nya priser från 1/1  2024)

Måndag-Torsdag

  • 900kr   för hel dag
  • 600kr   för max 5 timmar

Fredag-Söndag

  • 1400kr för hel dag
  • 800kr   för max 5 timmar

Hel helg, fred-sönd

  • 3600 kr
Lilla lokalen inkl. köket

 Måndag- Söndag

  • 500kr/dag

Ideella föreningar

Hela Lokalen

Måndag-Torsdag

  • 600kr/dag

Fredag-Söndag

  • 1200kr/dag
Lilla lokalen

Måndag-söndag

  • 300kr/dag

 

Efter avslutat arrangemang skall lokalen städas enligt anvisningar.
Önskas städning av lokalen?

Vid överenskommelse i förväg med vaktmästaren kan städningen ordnas mot rimligt pris.