Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om och Tillbyggnad 2018-2020

September 2018 startade andra etappen iden långsiktiga planeringen i utvecklingen av Bolmsö Bygdegård Sjöviken. Nu byggs det för Skyttehall och gemensamhetslokal i källarplan och i entréplan kulturlokaler med fokus på barn och unga. Vi tackar följande organisationer och sponsorer för ekonomiskt bidrag; Arvsfonden, Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Kronoberg,