Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Vår styrelse

Bygdegårdens styrelse består utav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsemedlemmarnas uppdrag samt kontaktuppgifter ser du nedan.

Ordförande
Sekreterare

Solveig Carlsson
Telefon: 0372-91000
Mobil: 070-2884414
Mejl: solveig.carlsson@bolmso.se

 

 

Vice ordförande

Kontaktperson fastighetsfrågor
Anders Johnsson
Telefon: 0372-910 18
Mobil: 070-6491018
Mejl: gronanabben@gmail.com

 

 

Kassör
Jonny Palm
Telefon: 0372-910 23
Mobil: 070-6677915

Mejl: jonny.palm@bolmso.se

 

 

Ledamot

Kulturansvarig

Miljöansvarig

Gunvor Andersson
Telefon: 0372-91153
Mejl: bjurkaberg@gmail.com

 

 

Ledamot

Ungdomsansvarig
Emelie Bjurka
Mobil: 070-9557391
Mejl: emelie.bjurka@gmail.com

 

 

Ledamot

Brandskyddsansvarig
Anders Olsson
Mobil: 070 538 00 35
Mejl: anders.olsson@bolmso.se

 

 

Ledamot

Kontaktperson för försäkringsfrågor
Bernt Andersson
Telefon: 0372-911 35
Mobil: 070-5691135
Mejl: bernt.a@bolmso.se

 

 

Suppleant
Alexander Ek

 

 

Suppleant
Petri Idström