Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Böle skola

Huset byggdes 1916 och togs i bruk som skola 1917. Här fanns två klassrum och lärarbostäder. Skolsalarna låg i norr och bostadsdelen i söder. I den ena skolsalen bedrevs småskola (årskurs 1-2) och i den andra storskolan (årskurs 3-6). Varje klass hade en bänkrad och varje bänk bestod av två sittplatser. I kapprummet fanns väggfasta bänkar och hyllor med krokar att hänga kläderna på. Här satt man och åt sin medhavda matsäck. Skolan upphörde 1954 när den i Rockneby var färdigbyggd. Det som förut var lärarbostäder hyrs numera ut till privat boende. Skolsalarna har använts till fritidsverksamhet och sedan 1993 äger Böle bygdegårdsförening huset. Mitt emot skolan låg en fotbollsplan och en dansbana som kallades Dåneslätt, det flyttades till Klenehem på 40-talet.