Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Bjurvalla Bygdegård.

Fastigheten uppfördes i början av 1900-talet av IOGT -logen Morgonstjärnan och användes för IOGT:s föreningsändamål under många år. Någon gång under 1970-1980-talet, började IOGT planera för nedläggning av verksamheten.

En bygdegårdsförening bildades 1983 och denna förening köpte fastigheten av IOGT. Sedan dess har Bjurvalla Bygdegårdsförening förvaltat fastigheten och bedrivit aktiviteter i huset. Fastigheten byggdes till och handikappanpassades 1993.

Under 2014 revs det gamla köket ut och ersattes med ett nytt, fräscht och ändamålsenligt kök.

 

I lokalen får vistas högst 150 personer och ca 100 personer får plats vid dukade bord.

 

 

Många glada fester har hållits liksom familjefester, barnfest vid juletid, höst- och vårmarknad,

 

valborgsmässofirande, grillkvällar, pubkvällar med trubadur,

 

cykelevenemang, källdrickning,

bilutställning m.m.

    

allt arrangerat i bygdegårdsföreningens regi.

Lokalen har även varit flitigt uthyrd för privata arrangemang och fester genom åren.

 

 

Full fart och högt tempo på dansen

 

Välkommen till Bjurvalla Bygdegård

Bjurvalla Bygdegårdsförening