Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Sevärdheter i Baggbrobygden

Sevärdheter i Baggbrobygden

Baggbrobygden omfattar byarna norr om Skinnskatteberg upp mot dalagränsen vid Plöjningen. Genom området rinner Hedströmmen först via Baggådalen och vidare genom sjöarna Storsjön, Övre och nedre Vättern.

Baggådalen är mest känd för Ormdalsstigen och Matkullen men även för sitt fiske, friluftsliv, bävrar och en skön natur. I området finns många spännande miljöer att upptäcka. Genom området går även Europas längsta pilgrimsled från Munktorp till Nidaråsdomen i Trondheim.

”Bäverdalen”

Hedströmmen rinner från Malingsbo genom Baggådalen till Baggbron. Ån fungerar på vissa sträckor utmärkt som kanotled. Begreppet Bäverdalen föddes för något årtionde sedan när bävrar började sprida sig i trakten. Idag finns det gott om bäver i Hedströmmen och dess biflöden. Har du tur en tidig morgon när du sitter i kanoten så kan du få se en bäver.

 

Ormdalsstigen – en kanjon bildad av isvattenmassor

Vid Nedre Borgfors i Baggådalen finns Ormdalsstigen. Det är en fem kilometer lång naturstig där du kan följa traktens natur- och kulturhistoria. Här finns spåren efter stor dramatik i istidens slutskede då is och vatten trängde ned genom sprickdalen. Det är en markerad rundslinga md orienteringstavlor som berättar om områdets naturförhållanden. Terrängen är kuperad, men ändå lättframkomlig. Spänger och broar hjälper dig. Promenaden tar cirka 2-3 timmar. Du kan rasta vid en särskild rastplats vid Ormputten.

Efter stigen finns informationstavlor som berättar vad som finns. Om du vill fördjupa dig ytterligare så kan du läsa broschyren ”Ormdalsstigen” med karta, som finns på turistbyråerna. I en häftad bok som heter ”Istiden i Bergslagen” kan du få information också om geologislingor genom Riddarhyttefältet, Malingsboåsarna och Baggådalen.

Läs mer om Ormdalen på Länsstyrelsens Västmanlands webbplats (öppnas i nytt fönster)

Bruksleden – från Mälardalen till Bergslagen

Bruksleden tar dig 25 mil på markerade vandringsstigar med omväxlande natur. Bruksleden sträcker sig från Västerås i söder, till Malingsboi nordväst och Avesta i nordost. Bruksleden för vandraren genom ett tvärsnitt av Västmanland. Du får uppleva ett omväxlande landskap med skogar, sjöar, ängar, myrar och hagar. Skinnskattebergsetappen går från Trummelsberg strax norr om Färna, över Bockhammar till Borntorpet. Från Borntorpet kan du välja norra leden via Darsbo till Örtjärn i Baggådalen. Vid Örtjärn finns rastplats med vindskydd. Örtjärn är fyra kilometer lång och höjdskillnaden är 50 meter. Sjön är en intressant lämning från istiden. En bit söder om Örtjärn ligger det 265 meter höga Orrberget. Här finns en bra utsikt över skogar och sjöar ned mot Skinnskatteberg. Etappkartor till Bruksleden finns hos Skinnskattebergs Turistbyrå.

Bruksledens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Romboleden

Under hela medeltiden vallfärdade människor till den helige Olavs reliker i Trondheim, Norge. Anledningarna till vallfärderna var flera och sättet att ta sig dit många. Man gick till fots, red eller åkte båt. Det slättlandskap som låg norr om Mälaren gick i äldre tider under benämningen Rombolandet. Härifrån utgick några av de färdvägar som användes av pilgrimer på väg till Trondheim. Pilgrimsleden som nu skapats från Köping till Trondheim har därför fått namnet Romboleden. Vandringsleden går genom Hedströmsdalen via Skinnskatteberg mot Dalarna och vidare in i Norge.

Baggå bruk

Vid mitten av 1700-talet bestod bruket av två stångjärnshammare och fyra härdar. Hamrarna anlades så tidigt som 1629 och 1634. Till en början drevs verksamheten av fyra bergsmän. Vid nedre Borgfors finns ruinerna efter den hytta som försörjde smederna i Baggå med järn. Smidet lades ned 1909. Hedströmmen går genom bruksområdet där några arbetarebostäder är bevarade. Rester av smedjan m m finns också kvar.

Baggå Herrgård med lusthus

Lusthuset vid Baggå herrgård. Foto: Tage Berggren
Baggå herrgård uppfördes 1862 när Fredric (Patrik) Reuterswärd var brukspatron på Baggå bruk. Han blev brukspatron i Baggå 1851. Reuterswärd hade även viktiga uppdrag i huvudstaden där han var hovmarskalk och riksdagsman. Många av riksdagens utskottssammanträden hölls på herrgården i Baggå. Dessa lantliga sammankomster kallades ”Baggåriksdagar”. Reuterswärd var även engagerad i KURJ-järnvägen (Köping-Utterbergs-Riddarhyttans Järnväg). Han var så engagerad att ett av järnvägens lok fick heta Patrik Reuterswärd. Herrgården är byggd i nyklassicistisk stil i tre våningar med så kallad frontespis. Intill dammen framför herrgården ligger ett originellt lusthus.

Baggå-Borgfors

Här finns en vacker rastplats vid strömmen med informationstavlor vid väg 233.

Råmyrans kupolkälla

Mitt ute i våtmarken Råmyran ligger en av läntes få kupol- eller kraterkällor. Vattnet i den har en temperatur på plus sex grader året om. Här strömmar ständigt vatten ur den upphöjda källan som liknar en krater. Den upphöjda kupolen är uppbyggd av vitmossor och dy. Källan började bildas redan under yngre stenåldern. I området finns en mängd olika vårmarkstyper och intressant mossvegetation. Reservatsbildning för området pågår, men ännu finns ingen uppmärkt stig till källan.

Matkullen

Matkullen är ett berg som markant höjer sig i förhållande till omgivande terräng. Därför är den en fin utsiktsplats. Den ligger en kilometer från länsväg 233 i höjd med Harplekartorp. Varje år när körstämman hålls i Skinnskatteberg ordnas en uppskattad morgonkonsert på Matkullens topp.
På sluttningen av berget låg kustlinjen av Yoldiahavet och där hittar man ett så kallat fornstrandhak, som bildades då kustlinjen låg i ett område med grus eller sand. Havets tidigare vattenstånd markeras av en skarpkant där gruset sköljts bort av vågorna. Matkullen är ett skyddat reservat.

Främshyttans Naturreservat

Främshyttans naturreservat ligger öster om samhället Baggbron vid Storsjön. I centrum av området finns ett bergsmanshemman som nämndes i handlingarna första gången 1540. Här finns lämningar av både hytta och hammare. Välj avfarten från riksväg 68 mot gruvan. I Darsboområdet strax intill finns också spår av den forna gruvdriften.

Sunnanfors naturreservat

Sunnanfors naturreservat ligger strax norr om Baggbrön. Det är ett småskaligt odlingslandskap på cirka 50 hektar. I området kan Hedströmmens unika meanderflöde beskådas.

Storsjön

Vid Storsjön i Baggbron finns en välskött badplats med omklädningshytter och toalett.