Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Ale kvarn

Huvudbild

Ale Nedre Kvarn härstammar från mitten av 1600-talet, då det på första kartan över Ale 1645 finns utsatt med tecknet skvaltkvarn, belägen vid sin nuvarande plats Aleån. Spelken, sågen och stampen avvecklades på 1920-talet och området låg tyst en lång tid. Byggnader och dammar förföll och i vissa fall såldes utrustningen som skrot. I kvarnen maldes mjöl så sent som 1957. Nuvarande kvarnbyggnad byggdes under 1800-talet.

1989 startade ett restaureringsarbete av området. Kvarnen sattes i användbart skick. Ramsågen och vadmalsstamp nyuppfördes efter gamla ritningar och dammarnas träkonstruktion byttes ut. Ale byaförening köpte Nedre kvarn 1994 och har återställt området så som det såg ut år 1900 med dammarnas 3 genomsläpp. 1992 kunde kvarnen tas i drift så att mjöl kunde malas, både korn och vete. Det kan dock inte tas i bruk annat än för att mala i demonstrationssyfte av hygieniska skäl idag. På området finns nu mjölnarbostad, kvarn, smedja, vadmalsstamp, slip, spelk, ramsåg.

Mjölnarbostaden flyttades från Antnäs ungefär 1926. Smedjan flyttades till området 1997 från Nordströmsgården, Ale4:63. Kaféet, som tidigare var stall för 10 hästar, byggdes 1996-97 om till café. Vadmalsstampen återuppbyggdes 1998 på dess ursprungliga plats. Ramsågen återuppbyggdes på ursprunglig plats 2000. Den ursprungliga sågen hade sålts som skrot till NJA. Sågverket som nu finns där är från1888 och har skänkts av Borlänge energi.

Panorama över Ale från Isakberget. ca 1913

Vid Kvarnen ordnas skördemarknader och andra aktiviteter

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se