Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Välkommen!

Ale nämns i de skriftliga källorna för första gången redan under 1500-talet. Byns placering längs med Aleån var praktisk ur odlingssynpunkt. De finkorniga jordarna efter åstränderna lämpade sig väl för jordbruk. Närheten till vattnet fyllde även ett annat syfte, där ån blev så kallade vattenvägar, dvs transportleder. Ale erbjuder än i dag en bra miljö i öppet och aktivt jordbrukslandskap längs Aleån. Ale är en levande och aktiv by med flera aktiva ekologiska jordbruk och en stor fårgård. Befolkningen är blandad med många barnfamiljer och relativt låg medelålder. Ale byaförening är aktiv och Kvarnområdet Nedre kvarn samt Byahuset, den gamla skolan, sköts av ideella krafter via Ale byaförening.

Läs mer om våra gårdar

Engagera dig i vår förening!

Välkommen att engagera dig för allas trevnad i byn. Vi har två Facebooksidor: Vi som bor i Ale Luleå (sluten grupp) Ale Kvarn Café (offentlig ) Alehanda är byaföreningens informationsblad.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se