Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Utdrag ur fondens stadgar

Utdrag ur fondens stadgar

Vinäs Bygdegårdsförening ”BÄRSGARDS” Minnesfond har till syfte att bereda möjlighet för dem, som önskar, att genom gåvor till minnesfonden på ett värdigt och varaktigt sätt hedra de bortgångnas minne. Minnesfonden avser därför inte att på något sätt motarbeta seden, att genom blommor eller på andra sätt hedra de avlidna, men den har tagit fasta på det förhållandet, att många känner sig hedrade av givaren, om denne lämnar bidrag till nyttiga eller behjärtansvärda ändamåI, som kan ligga givaren eller den hedrade om hjärtat.
Av anförda skäl mottar minnesfonden bidrag och gåvor även i andra sammanhang än dödsfall.

Telefonnummer till ansvariga för fonden:
070 – 676 24 27, 070 – 525 90 41
Bankgiro 5004 – 8222

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se