Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bokningsregler

Max 160 sittande gäster.
Max 210 personer får vistas i lokalen.

Nödutgångar får inte blockeras.

Ansvarig person för arrangemang måste vara 25 år eller äldre.

Städansvarig är den person, företag eller förening som hyr lokalen.
För städning och rengöring av lokalen finns anvisningar i bygdegården.
Matavfall sorteras i särskilda kärl.
Stolar och bord ställs tillbaka enligt anvisning.

Ej godkänd städning debiteras!

Som hyresgäst är du ansvarig för eventuell skadegörelse. Krossat glas, porslin och dylikt kommer att debiteras på hyresgästen. Anmäl skadan till bokningsansvarig Malin Falk,  senast dagen efter tillställningen.

Bygdegårdsföreningen ansvarar ej för kläder och dylikt.

Samtliga dörrar och fönster skall vara låsta när ni lämnar lokalen.

Ev. avbokning görs i god tid. Om avbokningen sker senare än två veckor före nyttjandedagen, debiteras hela hyreskostnaden.

Nyckel lämnas ut av bokningsansvarig Malin Falk och återlämnas efter tillställningen till angiven plats när lokalen är städad och återställd enligt överenskommelse.
Nyckel skall förvaras väl och får ej  lånas ut till obehörig. Skadad eller förekommen nyckel ersätts med 500 kr.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se