Distriktsstyrelsen arbetar med samordning och utbildning för de personer som är verksamma i de lokala föreningarna. Distriktet hjälper vidare till med att förmedla olika kulturaktiviteter. som teater, sång, musik, film, konst och utställningar. En annan viktig funktion är rådgivning kring byggfrågor till de föreningar som planerar renovering och upprustning.

Bygdegårdsrörelsen arbetar för en levande landsbygd. Välkommen till våra bygdegårdar!

Distriktets ledning

Distriktet leds av en ideellt arbetande styrelse. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss”