Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Personuppgiftspolicy

I samband med ansökan om medlemskap i Västermo bygdegårds förening ger du samtycke till vi behandlar dina personuppgifter.

I samband med ansökan om medlemskap i Västermo Bygdegårdsförening Behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Såsom namn, adress och mejladress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hålla ett aktuellt medlemsregister.

Vi får dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Et återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Dina uppgifter kommer att sparas så länge medlemskap är aktuellt, vid avslutat medlemskap raderas uppgifterna.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas INTE med några förutom styrelsen i Västermo Bygdegårdsförening.

Personuppgiftsansvarig är Västermo bygdegårdsförening. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att göra invändningar, begära rättelse eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss mailto:vastermobgf@gmail.com

Du når vårt dataskyddsombud påmailto:carolin.storalund@gmail.com

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten datainspektionen.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se