Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Väskinde bygdegårdsförenings styrelse 2023

Ordförande:
Eva Pettersson 0498-270307 el 070 535 26 60
epost: evape.gotland@telia.com

Vice ordförande:
Ulf Malmqvist 0498-270780

Kassör:
Håkan Stengård 0498-270583

Sekreterare:
Lena Berglund 070 716 10 10

Övriga ledamöter:

Jan-Olof Olsson 073 735 78 71

Ken Beier 070 560 81 93

Emil Rydgarn 070 545 85 50

Ersättare:

Inga-Lill Pettersson 0498-270364

Charlotte Löthberg 073 569 94 80