Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Nedan presenteras styrelsen för Vänge-Guldrupe Bygdegårdsförening

Ordförande:
Nathalie Althin Gudinge

1:e vice ordf:
Ola Wiman

2.a vice ordf:
Hanna Bergman

Kassör:
Agneta Uddin

Bokning/vaktmästare:
Tomas Uddin

Övriga ledamöter:
Erik Olofsson
Christoffer Wallin
Simon Thomsson
Björn Hansson
Mia Doolk
Magnus Jacobsson