Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Välkommen till Vallda Bygdegård

Välkommen till Vallda Bygdegård

Vallda Bygdegård är en fest och möteslokal som lämpar sig för 80 sittande gäster.

Vallda Bygdegård är en samlingslokal med en rymlig entré som lämpar sig för fester, bröllop och sammankomster. Ett kök med spis, kyl, frys, snabbdiskmaskin och porslin för ca 80 personer. I samlingslokalen går det att duka upp till 80 sittande gäster, max antal i lokalen är 100 personer. På scenen finns det en ljudanläggning där det finns möjlighet att ansluta mikrofoner och det går att spela  upp bakgrundsmusik, det finns en projektor med tillhörande duk. På ovan våningen finns ett mötesrum som går att hyra separat.

 

 

Lite historia om bygdegården från boken om Vallda

”1929 inköptes den gamla mansbyggnaden på Heberg 2:4 från Bernhard Hellgren, som hade byggt sig ett nytt hus strax intill. Köpesumman var 3 500 kronor och den nya bygdegården färdigställdes av medlemmarna själva. Av formella skäl överfördes långt senare själva byggnaden och dess verksamhet på en ekonomisk förening. Bygdegårdsföreningen, som fortfarande ansvarar för bygdegårdens drift. Den verksamhet som, vid sidan om den populära dansen, bedrevs här i form av föredrag, studiecirklar, teatercirklar med mera kom att ha en mycket stor betydelse för ungdomens utveckling och skolning i en tid då samhället demokratiserades och makten gradvis gled över från patron, prästen och skolläran till gemene man. SLU som på 50-talet som hade som mest 140 medlemmar, uppgick efter en nedgångsperiod så småningom i Centerns Ungdomsförbund i Kungsbacka.”