Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historia

Huvudbild

Från skola till bygdegård

1842 beslutade Sveriges riksdag om en obligatorisk folkskola för alla barn. Då beslöt sockenstämman i Välinge att bygga tre skolhus varav ett i Tånga.

Från 1847 till 1957 försiggick undervisning i Tånga skola och det fanns många barn i skolan. År 1861 står det antecknat att ”i Tånga fasta skola finnes 47 gossar och 60 flickor utom de som bevista småbarnsskolan”.

http://www.bygdegardarna.se/valinge/files/2015/05/klassrum.jpg

1957 byggdes en ny skola i Rögle som ersatte skolhuset i Tånga som efter det stod tomt i ett par år utan någon funktion. Det var då tanken uppstod att använda den gamla skolan till samlingslokal för bygdens befolkning och dess föreningar.

Den gamla skolan inköptes för 20 000 kronor och därefter genomfördes en genomgripande ombyggnad. I småskolans samlingsrum gjordes toaletter och garderob och skolsalen för småskolan blev ett klubbrum, ”Lilla salen”. Lärarbostaden i byggnadens mitt användes som kök och foajé. Väggen mellan skolsalen för storskolan och storskolans samlingsrum samt lärarbostadens förstuga togs bort så att ett stort rum bildades, ”Stora salen”. I samband med detta höjdes också taket upp i den ovanförliggande slöjdsalen. En liten scen för olika framträdanden byggdes vid ”Stora salens” ena kortsida.

Den 1 augusti 1961 invigdes Välinge Bygdegård.

 

Skolmuseum

Som ett minne från skoltiden är det sedan 1970 inrett ett litet skolmuseum. Här finns skolmaterial och skolmöbler som använts i församlingens skolor från 1800-talet till idag. Inne i skolmuseet finns även två andra små museer: Välinge Brandkår och Gamla ting.

Skolmuseet är öppet under konstrundan och efter överenskommelse.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se