Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Byapresentation

 

Namnet Sundom härstammar från byns läge ”vid sunden” och på dialekt kallas byn ”nedi såta”, eftersom ”såt” är dialektord för sund. Namnet Sundom är därför en gammal dativform av ordet sund i plural.

Byns karaktär
Byn har en ålderdomlig prägel med många gamla gårdar. Den nya bebyggelsen har på ett fint sätt smält in i mängden.Det öppna landskapet kring sjöarna Östra- och Västra Lakaviken, de södra bydelarna på Gussöns backar och höjder, de norra bydelarnas blygsamma sluttning och det öppna havet i öster ger byakärnan dess egna speciella karaktär.

Trots sin närhet till havet ligger byns högsta topp, Södra Middagsberget, mer än 65 meter över havet. Landskapet förändras på grund av strandförskjutningen med landhöjningen på dryga 8 mm per år som viktigaste komponent.

Jordbruk har, historiskt sett, varit huvudnäring för de flesta med fisket som viktig binäring. Idag finns endast två aktiva jordbruk kvar och fisket bedrivs endast som hobbyverksamhet. Däremot nyttjas fortfarande vår vackra skärgård av entusiastiska båtägare som har sina fritidsbåtar förtöjda i Sundoms hamn, omtalad för sitt vackra läge och för att de gamla sjöbodarna bevarats så fint.

Byns förbindelse till E4 är den nuvarande Sundomsvägen, som egentligen är rester av den ursprungliga kustlandsvägen med anor från slutet av 1400-talet och som utgjorde Sveriges förbindelse med Finland.

500-årsjubileum & Årets by
Byns namn finns första gången omnämnt år 1502 i Olaff Nielsson lagmans dom om ett prästbolet tillhörigt fiskevatten”. Domen och tvisten handlade om fiskevattnet vid Brändön. Däremot vet vi att byns historia sträcker sig ända till mitten av 1300-talet.

Vi valde dock år 1502 som ett avstamp för byns tillkomst och firade därför byns 500-års jubileum under 2002. Under hela 2002 avlöste aktiviteter och arrangemang varandra till minnet av byns historia. År 2002 blev även Sundom vald till Årets By inom Luleå Kommun.

Boende
Sundoms 137 bebodda fastigheter ligger mycket vackert i landskapet, de flesta i närheten av de två insjöarna Östra – och Västra Lakaviken. Från en del av byn har man även utsikt över småbåtshamnen och Sundomsfjärden, som är en vik av Bottenhavet.

Antalet bofasta i byn är c:a 310 personer varav dessa är en stor del unga familjer. Därtill kommer en hel del fritidsboende längs kusten.

Labyrinten i logotypen är en kopia av den riktiga labyrinten som finns upphittad i Sundom.

Labyrinten vid badplatsen.

Labyrinten i logotypen är en kopia av den riktiga labyrinten som finns upphittad i Sundom.

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se