Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen 2024

Sune Gerdtsson (Norby)       ordförande       070 640 04 27

Sanna Ihreskog (Stjärnvik)  kassör                 072 964 21 72

Åsa Fürst  (Bockhammar)    sekreterare       073 909 66 77

Maria Jaxner (Bussbyn)       ledamot              070 648 60 05

Erik Johansson (Naddebo)  ledamot            070 280 45 34

Jonathan Andersson (Trehörningen) ledamot 070 200 49 92

Marie Persson (Gunnilbo) suppleant

Roger Svenberg(Stjärnvik) suppleant

Samt valberedningen:

Anders Andersson (Bussbyn)

Calle Axelsson (Kedjebo)

Barbro Wahlberg(Stjärnvik)