Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Ordförande
Ann-Britt Hagström Olsson


Vice ordförande
Vakant


Kassör
Maria Andersson


Sekreterare
Ann-Sofie Freij

Ledamöter
Britt Johansson, Andréas Reinholdsson, Albin Rodin, Conny Rodin, Kjell Welander

Suppleanter
Leif Bard, Marie-Louise Hulthén, Kjell Orrmyr, Kajs-Marie Lithander

Revisorer
Ann-Britt Carlsson, Ethel Hagberg, Gun Kjernald

Valberedning
Klas Myremark (sammankallande), Agne Nilsson