Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Ordförande
Kjell Orrmyr

Vice ordförande
Andréas Reinholdsson

Kassör
Maria Andersson


Sekreterare
Ann-Sofie Freij

Ledamöter
 Ann-Britt Hagström Olsson, Conny Rodin, Kjell Welander

Suppleanter
David Carlsson, Elisabeth Svensson, Britt Johansson

Revisorer
Ann-Britt Carlsson, Lisa Welander, Camilla Johansson

Valberedning
Klas Myremark (sammankallande), Agne Nilsson