Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse och medlemskap

Som medlem kan du delta i föreningens aktiviteter och ge förslag på hur verksamheten ska utvecklas. Årsstämman fattar övergripande beslut, styrelsen planerar och samordnar det löpande arbetet.

Du kan ansöka om medlemskap antingen för dig själv eller för din familj. Medlemsavgiften är 150 kr/år för privatpersoner och 250 kr/år för familjer (här kan familjemedlemmar upp till 20 år ingå). Medlemsavgiften betalas in på PG 462 26 84 – 1, senast 1 maj för innevarande år.

När du varit medlem i två år får du rabatt när du hyr Societetshuset – se prislistan. Årsstämman brukar hållas i mars varje år, alla medlemmar kallas i god till mötet. Här kan du läsa föreningens stadgar.

Styrelseledamöter under 2018:

Bo Andersson, ordförande, bgoregrund@telia.com 

Lennart Berlin, vice ordförande, xyz1.berlin@gmail.com

Lars Sundqvist, sekreterare, lars.sun@telia.com

Peder Waern, fastighetsfrågor, waern.peder@gmail.com

Hasse Gille, fastighetsfrågor, hassegille1944@gmail.com

Maud Westerberg, bokningar, maud.westerberg@oregrund.nu

Maria Wahlin, wahlin_maria@hotmail.com

Elisabeth Mikic, itnissa@gmail.com

Helen Sahlén, helenjohansson60@hotmail.se

My Laurell, my@laurell.info

Så här hanterar föreningen dina personuppgifter.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se